Επένδυση 100 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 69 μικρομεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων

19/06/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα τον κατάλογο με τις 69 καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις από 21 χώρες, οι οποίες θα λάβουν συνολικά 100 εκατ. ευρώ για τη φάση 2 του SME Instrument, του Μηχανισμού για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από το εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Μεταξύ των επιχειρήσεων που επιλέχθηκαν είναι και η ελληνική εταιρεία ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Ε.Π.Ε., η οποία θα λάβει 983.675 ευρώ για το έργο PROMETHEUS, στο πλαίσιο της θεματικής που αφορά την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων στους τομείς της δράσης για το κλίμα, του περιβάλλοντος, καθώς και της αποδοτικότητας πόρων και πρώτων υλών. Συνολικά για τη φάση 2 υποβλήθηκαν 1.514 προτάσεις. Η χώρα με τις περισσότερες επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν στη φάση 2, από τις 37 χώρες που συμμετείχαν συνολικά, είναι η Ισπανία (11), ενώ ακολουθεί η Ιταλία (8). Τα περισσότερα σχέδια προτάθηκαν από μεμονωμένες ΜΜΕ (87%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά σε εταιρείες που συνεργάστηκαν και υπέβαλαν κοινά έργα.
 
 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Latest news