Επεκτείνεται και στις ΗΠΑ το Δίκτυο Enterprise Europe Network

20/10/2008

Ένα νέο,υπερατλαντικό δίκτυο,το US-EU Match,ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία του με στόχο να παρέχει στις επιχειρήσεις και τους ερευνητές των ΗΠΑ πρόσβαση στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης. Το δίκτυο θα ενισχύσει το διατλαντικό εμπόριο και θα ενθαρρύνει τη μεταφορά τεχνολογίας και καινοτόμων ιδεών,βοηθώντας τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ινστιτούτα να έρθουν σε επαφή με τους ομολόγους τους στην Ευρώπη. Το Δίκτυο US-EU Match θα συνδέεται με το Enterprise Europe Network. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουάσιγκτον,κ. Αγγελο Παγκράτη,η δημιουργία του δικτύου στις ΗΠΑ και η διασύνδεσή του με το Enterprise Europe Network θα ενισχύσει σημαντικά την καινοτομία και τις εμπορικές πρωτοβουλίες στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η κοινοπραξία που συντονίζει το Δίκτυο US-EU Match αποτελείται από τους ακόλουθους οργανισμούς:

  • Intrasoft International S.A. (Λουξεμβούργο),εταιρεία τεχνολογιών πληροφορικής
  • NineSigma (Cleveland,OH),φορέας μεταφοράς τεχνολογίας
  • RTI International (Research Triangle Park,NC),ερευνητικό ινστιτούτο που παρέχει καινοτόμες λύσεις σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
  • The European-American Business Organization,Inc. (EABO: New York City,NY),εταιρεία συμβούλων που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη διατλαντικών επιχειρήσεων και παρέχει διεθνείς φοροτεχνικές υπηρεσίες

Το Δίκτυο US-EU Match θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ερευνητικά ινστιτούτα:

  • Πληροφόρηση για ευκαιρίες όπως ανοιχτές προσκλήσεις,αναζήτηση τεχνολογιών και συνεργατών
  • Διοργάνωση συναντήσεων για τη δικτύωση μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων των ΗΠΑ και της Ευρώπης
  • Ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις εργασίας για θέματα όπως η προετοιμασία προτάσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα και ερευνητικές επιδοτήσεις,η προετοιμασία προσφορών και αναζητήσεων τεχνολογιών κ.λπ.
  • Δικτυακό τόπο του Δικτύου,που θα περιλαμβάνει φόρουμ συζητήσεων,βάση δεδομένων,δημοσκοπήσεις κ.λπ.
  • Οργάνωση υποστηρικτικών υπηρεσιών κατ' απαίτηση και σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών του Δικτύου.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network αποτελείται από 600 οργανισμούς σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο παγκοσμίως για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Το Enterprise Europe Network - Hellas (www.enterprise-hellas.gr),ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου,αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους,ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα,εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Enterprise Europe Network - Hellas λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2008,παρέχοντας σειρά υπηρεσιών στις ελληνικές επιχειρήσεις. Σχετικοί σύνδεσμοι:

Πηγή: 
Δίκτυο US-EU Match
 

Latest news