Εκδήλωση επίσημης παρουσίασης του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas

03/12/2008

Το Enterprise Europe Network-Hellas,το νέο δίκτυο που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις,μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network,διοργανώνει εκδήλωση για την επίσημη παρουσίασή του στην Ελλάδα,την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2008,ώρα 15:00,στο ξενοδοχείο Hilton Athens (Βασ. Σοφίας 46,Αθήνα),αίθουσα Εσπερίδες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,στο πλαίσιο του Money Show 2008.Στην εκδήλωση,εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάσει την πολιτική της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και το Enterprise Europe Network,το ευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2008,ως κύριο εργαλείο του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία. Εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ),το οποίο συντονίζει την ελληνική κοινοπραξία Enterprise Europe Network - Hellas,θα αναπτύξει τις υπηρεσίες που παρέχονται προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς και οι οποίες αφορούν: υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας,ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές,υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.Παράλληλα,ξένοι εκπρόσωποι του Enterprise Europe Network από τη Βουλγαρία,τη Γαλλία,τη Γερμανία,την Κύπρο και την Τουρκία αναμένεται να παρουσιάσουν τόσο παραδείγματα επιτυχημένων συνεργασιών με τη χώρα μας όσο και νέες προοπτικές συνεργασίας. Σημειώνεται ότι το Enterprise Europe Network είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί το κύριο εργαλείο του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP 2007-2013). Δημιουργήθηκε το 2008 βασιζόμενο στην εμπειρία των προγενέστερων δικτύων Euro Info Centers (Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης) και Innovation Relay Centers (Κέντρα Προώθησης Καινοτομίας) για να αποτελέσει ένα ενιαίο δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Enterprise Europe Network αποτελείται από 70 κοινοπραξίες (συνολικά περίπου 600 οργανισμούς) σε περισσότερες από 40 χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ,μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,υποψήφια μέλη και τρίτες χώρες). Στην Ελλάδα το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 16 οργανισμών αποτελούμενη από βιομηχανικούς συνδέσμους,ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα,εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.Πρόσκληση - Πρόγραμμα εκδήλωσης

Πηγή: 
Enterprise Europe Network - Hellas
 

Latest news