Έγκριση ενός νέου διασυνοριακού προγράμματος της ΕΕ για την Ελλάδα και την Αλβανία, ύψους 42 εκατ. ευρώ

31/07/2015

Ένα νέο διασυνοριακό πρόγραμμα «Interreg IPA» που εγκρίθηκε από την Επιτροπή αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παραμεθόριες περιφέρειες Ελλάδας- Αλβανίας μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. 

Η κ. Corina Crețu, επίτροπος αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική, δήλωσε: «Τα διασυνοριακά προγράμματά μας προβλέπουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και προσφέρουν νέες οικονομικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους που ζουν στις παραμεθόριες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτόνων της. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν ευκαιρία για τις περιφέρειες με στόχο την εξεύρεση κοινών λύσεων σε κοινές προκλήσεις.»

Πηγή: 
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ
 

Latest news