Δημόσια διαβούλευση για τα "Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις" από τη ΓΓΕΤ

14/10/2008

Δημόσια διαβούλευση για τη δράση "Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις",πριν την επίσημη προκήρυξή της,η οποία αναμένεται το επόμενο διάστημα,ξεκίνησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο της έναρξης εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον τομέα Έρευνας,Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Στόχος της δράσης,που απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέχρι 20 εργαζομένους,είναι αφενός η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από φορείς καινοτομίας και αφετέρου η υποστήριξη των εργαστηρίων δημόσιων Ε&Τ φορέων (Πανεπιστήμια,ΤΕΙ,Ερευνητικά Κέντρα,Ινστιτούτα,κλαδικές εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης) που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα" - ΕΠΑΝ ΙΙ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών σε μετάβαση (Αττική,Κεντρική Μακεδονία,Δυτική Μακεδονία,Στερεά Ελλάδα,Νότιο Αιγαίο),του ΕΣΠΑ 2007-13. Στο πλαίσιο της δράσης θα δημιουργηθούν «κουπόνια καινοτομίας» καθένα από τα οποία θα είναι ονομαστικής αξίας 7.000 ευρώ. Τα κουπόνια μπορούν να ανταλλαγούν με τεχνογνωσία που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Στην αξία του κουπονιού δεν εμπεριέχεται ΦΠΑ,ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 8.400.000 ευρώ. Η πρώτη - πιλοτική- προκήρυξη θα ανέλθει σε 4.000.000 ευρώ. Η ΓΓΕΤ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους ως προς το περιεχόμενο της δράσης,έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2008. Αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της,η ΓΓΕΤ θα προχωρήσει στην προκήρυξη της δράσης. Τα σχόλια θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού / Τμήμα Προγραμματισμού),κ. Βασίλειο Γογγολίδη,τηλ. 210 7458188,fax: 210 7711427,e-mail: bgogol@gsrt.gr,Γραμματεία:κα Όλγα Βαρβέρη,τηλ.: 210 7458082,fax: 210 7711427,e-mail: ovar@gsrt.gr.  Σχετικοί σύνδεσμοι: Ανακοίνωση της δημόσιας διαβούλευσης (ΓΓΕΤ)

Πηγή: 
ΓΓΕΤ
 

Latest news