Διαγωνισμός καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών από το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης

30/09/2008

Διαγωνισμό καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών προκήρυξε η Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ),με την ονομασία "Innovative Ideas in Central Macedonia 2008". Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν και να προωθηθούν καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια προερχόμενα από την γεωγραφική περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός χρηματοδοτείται από τον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας,οριζόντια δράση 4 (Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτόμος Επιχειρηματική Δραστηριότητα) στο πλαίσιο του Μέτρου 4.6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Για την υλοποίησή του,η ΕΔΑΠ/ΤΠΘ Α.Ε συνεργάζεται με άλλους φορείς στήριξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας όπως εξειδικευμένους συμβούλους και υποδομές επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων). Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν σε δύο στάδια,ενώ ενδιάμεσα περιλαμβάνεται σεμινάριο κατάρτισης για την προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan). Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης θα αναδείξει και θα υποστηρίξει με μεταφορά τεχνογνωσίας τις δέκα καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες,βραβεύοντας τις τρεις πρώτες. Το βραβείο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά και βιωματικά σεμινάρια κατάρτισης σε σύγχρονα θέματα υποστήριξης επιχειρηματικότητας όπως δημιουργικότητα,διαχείριση γνώσης,κ.ά. Τέλος,θα γίνει προσπάθεια προώθησης των βραβευμένων σχεδίων για διαπραγμάτευση και πιθανή συνεργασία με τις θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή επιχειρηματικών ιδεών είναι η 6η Οκτωβρίου 2008,ενώ για την υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων (στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού) η 24η Οκτωβρίου 2008. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ή να επικοινωνούν με την Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης: τηλέφωνο 2310 498204,κ. Νίκος Κατσιαδάκης.  Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Πηγή: 
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
 

Latest news