4η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER

25/05/2015

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η ΑΝΚΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» και σε συγκεκριμένα υποµέτρα και δράσεις του τοπικού προγράµµατος προσέγγισης LEADER, όπως ορίζονται στην πρόσκληση.

Πηγή: 
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ
 

Latest news