Επιχειρηματικές Συναντήσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου Blue Invest in the Mediterranean 2019