Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της Υγείας Medica 2015