1ο Ετήσιο Συνέδριο Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων ICT Security Congress

Ημερομηνία: 
04/03/2015
Τόπος: 
Αθήνα
Διοργάνωση: 
Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών (CIS) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), Greek ICT Forum, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης