Διαβουλεύσεις

Πέρα από την παροχή συμβουλών, ενημέρωσης και υποστήριξης, το νέο δίκτυο αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει τη φωνή των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. Μέσω του δικτύου, μπορούν να διοχετεύονται τα σχόλια, οι απόψεις και οι παρατηρήσεις των επιχειρηματιών προς τους αρμόδιους και να ενσωματώνονται στις συζητήσεις για τη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την οικονομία της γνώσης.