Διαδικτυακή εκδήλωση συνεργασιών για το Cluster 4 του Ορίζοντα Ευρώπη με έμφαση στη Βιομηχανική Καινοτομία

17/06/2021

Μετά τη δημοσίευση του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2021-2022 για το Cluster 4: Digital, Industry and Space, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη, το Fundacion para el Conocimiento madri+d διοργανώνει μια από τις πρώτες εκδηλώσεις διαμόρφωσης συνεργασιών, το Virtual Brokerage Event Horizon Europe Cluster 4 INDUSTRY, στις 22 Ιουνίου 2021. 

Στο επίκεντρο των συναντήσεων θα βρεθεί η συνεργασία φορέων από τις επιλέξιμες και συνεργαζόμενες χώρες, για τη διαμόρφωση συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και δυναμικών επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνολογίας και της βιομηχανίας, με σκοπό την από κοινού υποβολή προτάσεων για το Cluster 4. Οι συναντήσεις θα εστιαστούν στους δύο προορισμούς για θέματα της Βιομηχανικής Καινοτομίας:

  • Destination 1: Κλιματικά Ουδέτερη, Κυκλική και Ψηφιοποιημένη Παραγωγή
  • Destination 2: Ψηφιοποιημένη, Αποδοτική Χρήση Πόρων και Ανθεκτική Βιομηχανία

Ο κύριος στόχος του ΕΚΤ, ως συνδιοργανωτή της εκδήλωσης, είναι να βοηθήσει φορείς από την εγχώρια επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα να συμμετάσχουν δυναμικά στον σχηματισμό κοινοπραξιών για την επιτυχή υποβολή προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν δωρεάν στην πλατφόρμα b2match και να υποβάλουν ένα προφίλ μέχρι τις 22 Ιουνίου 2021. Ιδιαίτερα ενθαρρύνονται να δηλώσουν συμμετοχή:

  • Startups και spinoffs
  • Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Πανεπιστημιακά ιδρύματα
  • Ερευνητικά κέντρα
  • Λοιποί φορείς και οργανισμοί που αναζητούν εμπορικούς, τεχνολογικούς ή ερευνητικούς εταίρους από την Ευρώπη και όχι μόνο.

Όλα τα προφίλ θα αξιολογηθούν και θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του Brokerage Event και θα αποτελέσουν τη βάση για τις διαδικτυακές επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας b2match και δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος.

Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή εδώ ως τις 22 Ιουνίου 2021.

Πηγή: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή