Διαδικτυακός κόμβος μάθησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από την EBRD

"The Know How Academy" από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
10/06/2020

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development- EBRD), με σκοπό να υποστηρίξει δεκάδες χιλιάδες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, δημιούργησε τον διαδικτυακό κόμβο «The Know How Academy» με εργαλεία και πηγές μάθησης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Πρόκειται για έναν διεθνή κόμβο μάθησης, όπου όσοι εργάζονται στις επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρακτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και συμβουλών για τη διαχείριση κρίσεων από τους ειδικούς της βιομηχανίας.

Ο διαδικτυακός κόμβος μάθησης «Μάθε πώς να… εν μέσω κρίσης» προσφέρει διαδραστική εκπαίδευση, βίντεο από κλαδικούς εμπειρογνώμονες και ζωτικές πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμους πόρους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πόροι οι οποίοι παρέχονται από κυβερνήσεις και θα είναι συγκεκριμένοι για κάθε χώρα.Το νέο πρόγραμμα μαθημάτων ξεκίνησε ταυτόχρονα σε 30 οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιείται η EBRD, στις 28 Μαΐου 2020. Διατίθεται εξ ολοκλήρου δωρεάν και είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Αραβικά, Ρωσικά, Ουκρανικά και Τουρκικά.

Το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας θα διευρύνεται και θα αναπτύσσεται συνεχώς κατά τους επόμενους μήνες, με τις εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων ΕΥ και PwC να είναι ανάμεσα στους οργανισμούς που θα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε ενότητες οι οποίες θα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα σταδιακά:

  • Πελάτες και Προμηθευτές
  • Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης
  • Χρηματοδότηση της Επιχείρησής σας
  • Ανθρώπινο Δυναμικό: το βασικό περιουσιακό στοιχείο της Επιχείρησης σας
  • Προκλήσεις Διοίκησης και Ηγεσίας

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συμπεριλαμβανομένων μέσω  του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών και το Καζακστάν) και από την πρωτοβουλία της EBRD για τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων (Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Κινεζική Ταϊπέι και ΗΠΑ). 

Πηγή: 
EBRD Greece