Επιχειρηματικές συναντήσεις και διεθνείς συνεργασίες σε τουρισμό, μεταφορές, θαλάσσια οικονομία, στην Κατάνια Σικελίας στις 24-25 Μαΐου

28/04/2018

Δραστηριοποιείστε σε πεδία σχετικά με τον τουρισμό, τη θαλάσσια οικονομία και τεχνολογία, την ενέργεια και το περιβάλλον ή τις μεταφορές; Ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε χρηματοδοτήσεις της ΕΕ και να έρθετε σε επαφή με εταιρείες και φορείς από χώρες της Αδριατικής και της Ευρώπης για κοινά έργα; Το ΕΚΤ, ως φορέας και συντονιστής του  Enterprise Europe Network-Hellas σας δίνει την ευκαιρία να συμμετέχετε σε συναντήσεις δικτύωσης επιχειρήσεων στην Κατάνια της Σικελίας στις 24 και 25 Μαΐου, στο πλαίσιο του 3ου EUSAIR Forum.Το ΕΚΤ διοργανώνει σχετική αποστολή και θα σας υποστηρίξει στην υλοποίηση των συναντήσεών σας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περσινή εκδήλωση που διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ουEUSAIR Forum, συμμετείχαν περισσότεροι από 200 οργανισμοί που πραγματοποίησαν περισσότερες από 350 συναντήσεις!
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του 3ου EUSAIR Forum πραγματοποιείται η εκδήλωση δικτύωσης B2B @ EUSAIR Forum 2018 που θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν επαφές με δυνητικούς συνεργάτες στο εξωτερικό, νέους πελάτες/προμηθευτές και νέες τεχνολογίες, καθώς και σε επιχειρήσεις από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για την ελληνική αγορά και τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην εκδήλωση έχουν ξεκινήσει και καταληκτική ημερομηνία είναι στις 22 Μαΐου. Επικοινωνήστε σχετικά με τον κ. Henry Scott h.scott@ekt.gr και την κ. Φαίη Ορφανού orfanou@ekt.gr

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα